System zbrojenia wysokiej wytrzymałości SAS670


System zbrojenia wysokiej wytrzymałości SAS 670/800 przeznaczony jest do zbrojenia żelbetowych elementów ściskanych. Zastosowanie go w słupach pozwala na znaczne zmniejszenie wymiarów przekroju poprzecznego tych elementów. System HSRS® stosuje się w oparciu o Europejską Ocenę Techniczną, która rozszerza postanowienia normy PN-EN 1992-1-1, dopuszczając:

  • Stosowanie przy wymiarowaniu charakterystycznej granicy plastyczności stali równej 670MPa
  • Zwiększenie maksymalnego stopnia zbrojenia do 20%

Te dwa czynniki powodują, że możliwe jest kształtowanie przekrojów słupów o około 40% mniejszej powierzchni, przy zachowaniu nośności i odporności ogniowej jak dla słupów o większym przekroju zbrojonych stalą zwykłą.

Atutem tego rozwiązania jest przyrost powierzchni użytkowej w budynkach, uproszczenie układu prętów w przekroju oraz zmniejszenie nakładów na robociznę związanych z wykonaniem konstrukcji.

Dysponujemy nowoczesnym oprogramowaniem umożliwiającym analizę wytrzymałości słupów oraz odporności ogniowej.

Jeżeli masz pytania dotyczące projektu/wykonania zbrojenia wysokiej wytrzymałości SAS 670/800, prosimy o kontakt za pomocą przycisku “Zapytaj o ofertę”.