Gwoździe gruntowe SAS

Gwoździe gruntowe zwane także kotwami biernymi nie posiadają swobodnej długości cięgna przez co nie jest możliwe ich sprężenie. Stosuje się je do polepszenia stateczności zboczy oraz podtrzymania skarp wykopu lub nasypu.

Gwoździe gruntowe to pręty stalowe wprowadzane w grunt (np. skarpę wykopu) za pomocą wiertnic lub wibromłotów. W przypadku otworów wierconych zespala się je dodatkowo z  gruntem iniektem cementowym. Technologia wykonywania gwoździ powinna być dostosowana do panujących warunków gruntowych. I tak w przypadku agresywnego środowiska gruntowego zaleca się stosowanie osłon antykorozyjnych, gdyż sama otulina (pojedyncza osłona antykorozyjna) z zaczynu cementowego zespalająca pręt z gruntem może nie wystarczyć. Ponieważ gwoździe gruntowe mają na celu przenoszenie naprężeń ścinających i rozciągających. Pod ich wpływem stwardniały zaczyn ulega poprzecznemu spękaniu, co w rezultacie może prowadzić do wystąpienia ognisk korozji elementu nośnego. Tylko w gwoździach gruntowych SAS jest szereg możliwości zastosowania osłon przeciwkorozyjnych wraz z najbardziej zalecaną osłoną DCP.

Gwóźdź gruntowy SCP i DCP