Systemowe gwoździe gruntowe zbrojone prętami SAS lub ANP


W naszej ofercie znajduje się zbrojenie gwoździ gruntowych zgodne z normą PN-EN 14490 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Gwoździe gruntowe. Oferujemy zbrojenie gwoździ gruntowych wykonane z prętów o pełnym przekroju (tradycyjne) i żerdzi samowiercących.

Gwoździe gruntowe tradycyjne

Wykonujemy zbrojenie gwoździ gruntowych tradycyjnych z prętów o pełnym przekroju ze stali SAS 550/620 i SAS 670/800 i nośności obliczeniowej od 54 do 2574 kN. Gwoździe gruntowe tradycyjne to gwoździe gruntowe wykonywane dwuetapowo. Etap pierwszy to wiercenie otworu, które wykonuje się przed instalacją zbrojenia. Etap drugi to instalacja zbrojenia w przygotowany wcześniej otwór, wypełniony zaczynem cementowym. Charakterystyką tego rozwiązania w porównaniu do systemu samowiercącego jest niższy koszt zbrojenia, możliwość wykonania wysokiej jakości, dodatkowej ochrony antykorozyjnej a także możliwość wykonywania gwoździ gruntowych w każdych warunkach gruntowych i zastosowanie wtórnej iniekcji wysokociśnieniowej zwiększającej nośność gwoździ gruntowych.

Gwoździe gruntowe samowiercące

Wykonujemy zbrojenie gwoździ gruntowych samowiercących z żerdzi o przekroju rurowym i nośności obliczeniowej od 148 do 1548 kN. Gwoździe gruntowe samowiercące są wykonywane jednoetapowo. Wiercenie następuje za pomocą rurowej żerdzi wyposażonej w traconą koronkę wiertniczą. Po osiągnięciu wymaganej długości gwoździa gruntowego żerdź wiercąca pozostaje w otworze i stanowi zbrojenie gwoździa gruntowego. Charakterystyką tego rozwiązania w porównaniu do systemu tradycyjnego jest szybsze wykonawstwo oraz możliwość instalacji w trudno dostępnych miejscach.

Zbrojenie gwoździ gruntowych przygotowujemy zgodnie z dokumentacją projektową, wyposażając je w niezbędne elementy. Zamawiając gwoździe gruntowe w ATM otrzymasz wszystko to, co niezbędne do prawidłowej instalacji, czyli: zbrojenie (pręty lub żerdzie), łączniki, rury osłonowe, zakotwienia, bloi oporowe, koronki wiertnicze itp. Wykonujemy również badania gwoździ gruntowych zgodnie z normą PN-EN 14490.

Jeżeli masz pytania dotyczące projektu/wykonania mikropali, prosimy o kontakt za pomocą przycisku “Zapytaj o ofertę”.