Systemowe kotwy gruntowe zbrojone prętami SAS


Oferujemy zbrojenie kotew gruntowych wykonane z prętów o pełnym przekroju lub lin sprężających, zgodne z normą PN-EN 1537 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Kotwy gruntowe.

Kotwy prętowe

Wykonujemy zbrojenie kotew prętowych z prętów klasy SAS 670/800 i SAS 950/1050 i nośności obliczeniowej od 148 do 3208 kN. Dostarczamy wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego wykonania kotew tymczasowych i trwałych, czyli: pręty, łączniki, rury osłonowe, rurki iniekcyjne, zakotwienia, bloki oporowe itp.

Kotwy linowe

Wykonujemy zbrojenie kotew linowych z lin sprężających ze stali klasy Y1860 i nośności obliczeniowej regulowanej liczbą zastosowanych splotów. Dostarczamy wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego wykonania kotew tymczasowych i trwałych

Zbrojenie kotew przygotowujemy zgodnie z dokumentacją projektową, odpowiednio dla długości swobodnej i strefy buławy, wyposażając je w niezbędne elementy. Zamawiając kotwy gruntowe w ATM otrzymasz wszystko to, co niezbędne do prawidłowej instalacji, czyli: zbrojenie (pręty lub liny), łączniki, rury osłonowe, zakotwienia, bloki oporowe itp. Wykonujemy również sprężanie i badania kotew gruntowych zgodnie z normą PN-EN 1537.

Jeżeli masz pytania dotyczące projektu/wykonania kotwy gruntowej, prosimy o kontakt za pomocą przycisku „Zapytaj o ofertę”.