Obowiązek informacyjny

Obowiązek informacyjny

ATM Sp. z o.o. informuje, że działając na podstawie:
  • Ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.2019.730 z dnia 2019.04.19),
  • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
administratorem danych osobowych jest:
ATM Sp. z o.o.
ul. Olgi Lilien 7
39 – 400 Tarnobrzeg
Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w następujących celach:
  • wykonywania działalności w zakresie projektowania, wykonawstwa i sprzedaży materiałów do zastosowań inżynierskich i geotechnicznych,
  • marketingu produktów i usług ATM Sp. z o.o.,
  • realizacji projektów unijnych,
  • zatrudnienia w ATM Sp. z o.o. – świadczenia usług na podstawie umów cywilnoprawnych,
  • wystawienia faktur, rachunków i prowadzenia sprawozdawczości finansowej,
  • prowadzenia ewidencji wynikających z przepisów prawa.
Dane osobowe administrowane przez ATM Sp. z o.o. nie będą udostępniane innym odbiorcom. Podanie ATM Sp. z o.o. danych osobowych jest dobrowolne. Użytkownikowi przysługuje prawo do sprostowania, usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz zażądania ich kopii.