Dofinansowanie uzyskane ze środków UE

Firma ATM uzyskała dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Nazwa projektu: Wspieranie wdrożenia elektronicznego biznesu typu B2B 8 osi priorytetowej. Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.