Mikropale SAS

Mikropale to pale małośrednicowe. Ich średnica nie przekracza 300mm dla mikropali wierconych i 150mm dla przemieszczeniowych.  Przeznaczone są głównie do wzmocnienia fundamentów budynków, podnoszenia osiadłych konstrukcji, stabilizacji osuwisk, formowania obudów wykopów. Mikropale wiercone są formowane w gruncie w sposób zmechanizowany i zbrojone prętem.  Mogą pracować jako wciskane lub wyciągane. Niewątpliwym atutem mikropali SAS jest możliwość zastosowania szeregu zabezpieczeń antykorozyjnych wraz z najlepszym z nich, zabezpieczeniem DCP (podwójne zabezpieczenie antykorozyjne).  Normy dotyczące mikropali jak i kotew gruntowych szeroko opisują i zalecają stosowanie podczas montażu iniekcji wieloetapowej, którą w odróżnieniu od konkurencji można wykonywać wykorzystując mikropale SAS. Jest to możliwe dzięki poprowadzeniu wzdłuż mikropala SAS specjalnych rurek poprzez które prowadzi się wtórną iniekcję. Skutkuje to powstaniem tzw. „ukorzenionej” struktury kamienia cementowego co w sposób wymierny podnośni nośność nawet od 10 do 30%. W wypadku systemu SAS stosuje się pręty w trzech głównych klasach wytrzymałości: SAS 550/620 i SAS 670/800 w zakresie średnic prętów: od Ø12 do Ø75.

Mikropal SCP i DCP