Systemowe mikropale zbrojone prętami SAS lub ANP


W naszej ofercie znajduje się zbrojenie mikropali zgodne z normą PN-EN 14199 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Mikropale. Oferujemy zbrojenie mikropali wykonane z prętów o pełnym przekroju (tradycyjne) i żerdzi samowiercących.

Mikropale tradycyjne

Wykonujemy zbrojenie mikropali tradycyjnych z prętów o pełnym przekroju ze stali SAS 550/620 i SAS 670/800 i nośności obliczeniowej od 54 do 2574 kN. Mikropale tradycyjne to mikropale wykonywane dwuetapowo. Etap pierwszy to wiercenie otworu, które wykonuje się przed instalacją zbrojenia. Etap drugi to instalacja zbrojenia w przygotowany wcześniej otwór, wypełniony zaczynem cementowym. Charakterystyką tego rozwiązania w porównaniu do systemu samowiercącego jest niższy koszt zbrojenia, możliwość wykonania wysokiej jakości, dodatkowej ochrony antykorozyjnej a także możliwość wykonywania mikropali w każdych warunkach gruntowych i zastosowanie wtórnej iniekcji wysokociśnieniowej zwiększającej nośność mikropala.

Mikropale samowiercące

Wykonujemy zbrojenie mikropali samowiercących z żerdzi o przekroju rurowym i nośności obliczeniowej od 148 do 1548 kN. Mikropale samowiercące to mikropale wykonywane jednoetapowo. Wiercenie następuje za pomocą rurowej żerdzi wyposażonej w traconą koronkę wiertniczą. Po osiągnięciu wymaganej długości mikropala żerdź wiercąca pozostaje w otworze i stanowi zbrojenie mikropala. Charakterystyką tego rozwiązania w porównaniu do systemu tradycyjnego jest szybsze wykonawstwo oraz możliwość instalacji w trudno dostępnych miejscach.

Zbrojenie mikropali przygotowujemy zgodnie z dokumentacją projektową, wyposażając je w niezbędne elementy. Zamawiając mikropale w ATM otrzymasz wszystko to, co niezbędne do prawidłowej instalacji, czyli: zbrojenie (pręty lub żerdzie), łączniki, rury osłonowe, zakotwienia, bloki oporowe, koronki wiertnicze itp. Wykonujemy również badania mikropali zgodnie z normą PN-EN 14199.

Jeżeli masz pytania dotyczące projektu/wykonania mikropali, prosimy o kontakt za pomocą przycisku “Zapytaj o ofertę”.