Zbrojenie wysokiej wytrzymałości (HSR)

Program do nieliniowej analizy nośności przekrojów INCA2: ODSYŁACZ

Stal SAS 670/800 produkowana jest od 1999 r. Zastosowana jako zbrojenie elementów ściskanych pozwala na znaczne oszczędności względem zbrojenia powszechnie stosowanego. Dodatkowe korzyści wynikają również ze skrócenia montażu zbrojenia oraz mniejszego zagęszczenia prętów, co znacząco wpływa na poprawę jakości betonowania.

Przewagę SAS 670/800 względem tradycyjnego zbrojenia można scharakteryzować następująco:

  • Około 25% mniej wymaganego zbrojenia
  • Do 40% mniejsza powierzchnia słupa.
  • Do 40% niższa cena słupa.
  • Prosty układ zbrojenia w przekroju.
  • Możliwość zmiany betonu wysokiej wytrzymałości na zwykły beton.

 Korzyści wynikające ze stosowania stali SAS 670/800

Wykorzystanie stali SAS 670/800 jako zbrojenia elementów ściskanych (słupów) w budynkach pozwala na znaczną redukcję ich przekroju poprzecznego. Elementy konstrukcyjne mają mniejsze przekroje, są bardziej smukłe. Mniejsze elementy konstrukcyjne umożliwiają lepsze wykorzystanie płaszczyzn poziomych, zwiększają powierzchnię użytkową budynku oraz sprawiają, że pomieszczenia są bardziej ustawne.

Porównanie nośności przekroi

Obwiednie