System sprężania linowego CCL

System CCL jest stosowany jako sprężenie linowe wszelkiego rodzaju elementów konstrukcji inżynierskich. Znajduje on zastosowanie w budownictwie mostowym, przemysłowym i kubaturowym (belki, stropy sprężane). Ze względu na charakter pracy konstrukcji sprężonej może on być zastosowany jako:

  • sprężenie wewnętrzne lub zewnętrzne
  • sprężenie z przyczepnością lub bez przyczepności;

Różnorodność rodzaju splotów i zakotwień systemu CCL pozwala na kształtowanie ekonomicznych i zarazem bezpiecznych budowli, jak również na zastosowanie systemu do budowy oraz wzmacniania istniejących konstrukcji.

Gwarancją wysokiej jakości produktów systemu CCL jest Europejska Aprobata Techniczna.

Osłonki kabli sprężających w konstrukcji

Charakterystyka systemu cięgien sprężających CCL

Kable sprężające

Głównym elementem kabli sprężających systemu CCL są sploty średnicy 13mm (12.5, 12.9, 13.0) i 15mm (15.2, 15.3 i 15.7) ze stali o klasie wytrzymałości 1770MPa lub 1860MPa. Pojedynczy splot składa się z siedmiu drutów – jeden drut usytuowany centralnie i sześć owiniętych spiralnie wokół niego. Formowanie trasy kabli sprężających realizowane jest przy pomocy kanałów kablowych ułożonych z rur (rury osłonowe z taśmy stalowej lub rury z PEHD) oraz montażu pojedynczych splotów w kanałach za pomocą tzw. podajników.

Ze względu na rosnące wymagania dotyczące minimalizacji gabarytów elementów nośnych konstrukcji a z drugiej strony coraz większych obciążeń, obecnie najczęściej stosowane są kable ze stali 1860MPa i średnicy splotu 15.7mm.

Podstawowa charakterystyka materiałowa kabli sprężających CCL

Zakotwienia kabli sprężających

Zakotwienie kabli sprężających składa się ze płyty oporowej, głowicy w której kotwione są sploty kabla oraz szczęk kotwiących. W zależności od wymagań związanych z kształtowaniem konstrukcji oraz charakterem sprężenia system CCL obejmuje następujące zakotwienia:

  • Zakotwienie XM – stosowane w szczególności w budownictwie komunikacyjnym i przemysłowym – kable od 3 do 37 splotów;
  • Zakotwienie XF – system typu flat, dzięki tzw. płaskim elementom kotwiącym stosowany do sprężania stropów – kable od 2 do 5 splotów;
  • Zakotwienie XU – system sprężania pojedynczych splotów bez przyczepności.

Zakotwienie czynne XM   Zakotwienie czynne XF   Zakotwienie czynne XU

Przebieg sprężania i zabezpieczenie antykorozyjne kabli

Sprężenie kabli wykonywane jest za pomocą systemowych pras naciągowych CCL. W zależności od rodzaju kabla występującego w konstrukcji dobierana jest odpowiedniej wielkości prasa naciągowa. Pozwala to na minimalizację wnęk technologicznych do sprężania oraz przyspiesza proces samego sprężania.

W konstrukcjach ze sprężeniem przyczepnościowym po wykonaniu sprężenia, realizowane jest zabezpieczenie antykorozyjne kabli iniekcją cementową. Poprzez otwory iniekcyjne w płytach oporowych wtłaczany jest zaczyn iniekcyjny w celu wypełnienia osłon kabli zaczynem cementowym. Zapewnia to trwałą ochronę antykorozyjną splotów w konstrukcji.

W przypadku kabli bez przyczepności ochrona antykorozyjna pojedynczych splotów zapewniona jest poprzez osłonki z PEHD wypełnionej smarem antykorozyjnym.

Szczegółowe dane dotyczące systemu sprężania CCL można znaleźć w katalogu CCL.

Prasa naciągowa CCL   Sprężanie kabli