Geotechnika

Kotwy gruntoweGeotechnika to dziedzina nauki i techniki badająca i określająca zdolność do przenoszenia obciążeń przez grunty oraz materiały gruntowe dla potrzeb projektowania, wykonawstwa i kontroli budowli podziemnych i naziemnych. Geoinżynieria natomiast wykorzystuje te badania do celów modyfikacji i ulepszania podłoża gruntowego w budownictwie.

Obecnie wyodrębniło się pięć głównych metod modyfikacji podłoża gruntowego, jedną z nich jest zbrojenie masywu gruntowego. Polega ona na wprowadzeniu lub wbudowaniu w grunt elementów konstrukcyjnych, celem wzmocnienia np. skarp lub podłoża pod wykonywany budynek. Konstrukcjami tymi mogą być: zbrojenia szkieletowe (np. gabiony), zbrojenia geotekstyliami oraz zbrojenia prętowe (kotwy, gwoździe gruntowe i mikropale).

Nasza firma zajmuje się między innymi dystrybucją oraz doradztwemGwoździe gruntowe w projektowaniu ostatnich z wymienionych elementów geoinżynieryjnych. Jesteśmy partnerem niemieckiej firmy STAHLWERK ANNAHÜTTE produkującej specjalistyczne pręty SAS wraz z akcesoriami do mikropali, kotew i gwoździ gruntowych. Pręty SAS do tych zastosowań używana są od kilkudziesięciu lat i sprawdziły się na rynkach wielu krajów oraz są uznanym elementem konstrukcyjnym wśród projektantów i wykonawców. Wyżej wymienione elementy wykorzystujące pręty SAS wprowadza się w grunt wykorzystując klasyczne metody wiercenia co daje większą kontrolę nad formowaniem mikropala, buławy kotwy czy gwoździa gruntowego, a także możliwość zastosowania wieloetapowej Głowica mikropalainiekcji zwiększającej nośność. Wprowadzenie elementu zbrojącego bezpośrednio po wykonaniu odwiertu pozwala użyć odpowiedniej osłony antykorozyjnej bez obawy jej uszkodzenia podczas montażu. Niezawodność systemów SAS została zweryfikowana podczas wieloletniego stosowania i długotrwałej eksploatacji. Ponadto w porównaniu do konkurencji po uwzględnieniu kosztów materiałów, robocizny i sprzętu, systemy SAS są bardziej ekonomiczne.