Charakterystyka systemu cięgien REDAELLI

Cięgna linowe REDAELLI wykonane są ze stali o klasie wytrzymałości 1570 N/mm2. Z uwagi na konstrukcję przekroju, cięgna możemy podzielić na dwie grupy: cięgna o przekroju otwartym OSS oraz cięgna o przekroju zamkniętym FLC.

Typowe konstrukcje cięgien linowych

Cięgna o przekroju otwartym (Open Spiral Strands - OSS)

Cięgna o przekroju otwartym (Open Spiral Strands – OSS)

Cięgna o przekroju zamkniętym (Full Locked Coil Strands - FLC)

Cięgna o przekroju zamkniętym (Full Locked Coil Strands – FLC)

Cięgna OSS
tabela_oss
Cięgna FLC
tabela_flc

Zakotwienia cięgien
Szeroki wybór sposobu zakotwienia cięgien, gwarantuje zastosowanie nawet w najbardziej skomplikowanych konstrukcjach inżynierskich. Cięgna zakończone mogą być za pomocą zakotwień: widelcowych, cylindrycznych i mostowych. Dodatkowo każde zakotwienie może posiadać możliwość regulacji długości cięgna.
Zakończenie widelcowe Zakończenie widelcowe Zakończenie cylindryczne Zakończenie cylindryczne Zakończenie mostowe

Przykładowy rysunek zestawieniowy cięgna REDAELLI

Przykładowy rysunek zestawieniowy cięgna REDAELLI